Archive for September, 2013

Ett brandtal mot kassettavgifter i EU får oväntat stöd från Folkpartiet

September 29, 2013

Christian Engström, Pirat

“Kassettavgiften”, eller copyright levies som det kallas på engelska, är en avgift som läggs på blanka CD och DVD-skivor, hårddiskar, mobiltelefoner och det mesta annat som teoretiskt kan användas för att lagra musik på.

I Sverige är det Copyswede som samlar in de här avgifterna. Nyligen bestämde de ensidigt att chockhöja avgiften på hårddiskar. Det här är fullständigt vansinne.

EU har börjat titta på de här avgifterna, och EU-kommissionen har publicerat en utredning om kassettavgifterna. Där konstateras det att hela systemet är ett mish-mash med olika regler i varje land, och ett tydligt hinder för den inre marknaden. Utredningen föreslår att systemet med kassettavgifter ska göras om och harmoniseras inom EU, för att förhoppningsvis bli lite mindre skadligt för Europas ekonomi.

Det kanske i och för sig vore ett steg i rätt riktning, men det finns inget skäl att stanna vid sådana halvmesyrer.

Kassettavgifterna är skadliga, ologiska och…

View original post 213 more words

Advertisements

Ett brandtal mot kassettavgifter i EU får oväntat stöd från Folkpartiet

September 29, 2013

Ett brandtal mot kassettavgifter i EU får oväntat stöd från Folkpartiet.

Nej till hemliga polisspioner i datorhallarna!

September 14, 2013

Christian Engström, Pirat

Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet föreslår att systemoperatörer skall kunna tvingas lämna ut information till polisen – i hemlighet, utan att få avslöja detta för sina arbetsgivare, rapporterar IDG.

På enkel svenska betyder det att polisen vill ha hemliga spioner i våra datorhallar. Mullvadar vars främsta lojalitet kommer att ligga hos polisen, inte hos deras arbetsgivare och dess kunder.

Det innebär att polisen kommer att kunna göra i stort sett vad den vill, utan att någon kan reagera, protestera eller överklaga. Det är helt enkelt inte acceptabelt.

Polisen har redan omfattande befogenheter för att genomföra hemlig övervakning, vilket den utnyttjar i allt större omfattning. Kombinerat med FRA’s automatiserade massövervakning (skanning av innehållet i all teletrafik som passerar landets gränser) och teledatalagringen (lagring av data om alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner) är polisens möjligheter till övervakning redan för långtgående och för svepande.

Dessutom är det…

View original post 118 more words

Vad EU-kommissionen sa på den hemliga utfrågningen #EPinquiry idag

September 12, 2013

Vad EU-kommissionen sa på den hemliga utfrågningen #EPinquiry idag.

Vad EU-kommissionen sa på den hemliga utfrågningen #EPinquiry idag

September 12, 2013

Christian Engström, Pirat

Idag vägrade jag delta i en utfrågning av EU-kommissionen om NSA’s massavlyssning. Det här var en fortsättning på förra veckans utfrågning #EPinquiry. Utfrågningen hölls In camera, alltså bakom stängda dörrar, där EU-parlamentariker som ville fick delta, men på villkor att de inte berättade vad som sagts på utfrågningen efteråt.

Eftersom jag inte hade lust att lova det föredrog jag att lämna mötet. Men i och med att jag inte har lovat någon att vara tyst kan jag berätta vad kommissionen sa. Jag pratade förstås med vänligt sinnade kollegor efter mötet som berättade det, och det var precis som vi alla hade väntat:

Kommissionen berättade ingenting hemligt som inte redan var känt, och sa knappt något annat nytt heller.

Det enda som möjligen var nytt var att det bekräftades att ingen pratar om de europeiska ländernas inblandning i NSA’s spionage. Ingen ställer några frågor om vad till exempel Storbritanniens…

View original post 162 more words