Henrik B

Nere i Bryssel pågår just nu, lite i skymundan, en strid, som snudd på är lika viktig som striden om FRA-lagen och datalagringsdirektivet tillsammans. Men rolluppsättningen är inte riktigt den vi är vana vid. För nu strider vi pirater tillsammans med EU-kommissionen. Mot lobbyister för de företag som vill göra våra privatliv till en handelsvara.

Den grundläggande tanken kring integritet är ju att det är man själv som ska få bestämma över informationen om sig själv. Var den ska finnas. Vem som ska få se den. Vad den ska få användas till. Och så vidare.

Idag hotas den integriteten inte bara av stater, som ger säkerhetstjänster och polis allt större möjligheter att övervaka vår datatrafik.  Den hotas lika mycket av  privata företag, som registrerar våra inköp, kartlägger vårt agerande på sociala medier, arkiverar våra aktiviteter i sökmotorer, och så vidare. För att utvinna information om var och en av…

View original post 685 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: