Christian Engström, Pirat

Britterna kommer hålla en folkomröstning om EU 2017. Det är bra. Men även vi svenskar borde få uttrycka vår åsikt i en folkomröstning.

EU går mer och mer i riktning mot en överstatlig klåfingrig koloss som inte står under tillräcklig demokratisk kontroll. Att britterna ska få folkomrösta öppnar möjligheten att göra någonting åt det. Vi behöver ett nytt fördrag som ersätter det nuvarande Lissabonfördraget, och antas i en folkomröstning.

Piratpartiet har inget färdigt förslag på hur det nya fördraget ska se ut. Istället har vi ett förslag på hur det ska antas för att få demokratisk legitimitet. Om vi kan enas om de spelreglerna först, blir det mycket lättare att sedan föra en konstruktiv diskussion om hur det nya fördraget ska se ut.

För att ett nytt fördrag ska kunna antas på ett sätt som ger demokratisk legitimitet måste det

  • vara begripligt, så att medborgarna förstår det
  • vara demokratiskt, så…

View original post 536 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: