Archive for January, 2013

January 30, 2013

Christian Engström, Pirat

Den svenska regeringen måste vara med och städa upp i EU och bana väg för ett  ett nytt, minimalistiskt, rättighetsorienterat och mer demokratiskt EU-fördrag. Låt sedan hela EU folkomrösta om fördraget. Vi väljer hellre Cameron än svenska, naiva EU-kramare. Det skriver jag idag hos Europaportalen.

Läs debattartikeln hos Europaportalen

…………

Fler artiklar hos Europaportalen:
Framstående holländare kräver folkomröstning
Jonas Sjöstedt (V): Omförhandla även Sveriges EU-medlemskap

View original post

Advertisements

January 26, 2013

Christian Engström, Pirat

På medlemsmötena 2012 antog vi sakpolitik för Piratpartiet på en mängd områden, inklusive hur vi ser på EU. Listan över våra sakpolitiska ställnings taganden på alla politikområden finns här (pdf).

Vad gäller EU säger vi så här:

Ett mer demokratiskt EU

  • Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och det ska bli lättare att ställa ansvariga beslutsfattare till ansvar.
  • EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå.
  • Större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
  • Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet samt att via…

View original post 746 more words

Internetland ska med lag byggas

January 23, 2013

Internetland ska med lag byggas.

January 22, 2013

Christian Engström, Pirat

Sveriges Television tänker lägga ut sina sändningar live på internet. Det är bra, och det var på tiden. Det minsta man kan kräva av ett public service-bolag är att det gör sina sändningar tillgängliga för så många som möjligt.

Men så blir det ändå inte. Upphovsrättsmonopolet leder nämligen till att SVT bara får göra sändningarna tillgängliga i Sverige, inte i resten av världen.

Trots att man använder sig av internet med dess fantastiska möjlighet till omedelbar global kommunikation, så tvingas man alltså strypa informationsflödet – helt i onödan.

Detta innebär att de som skulle ha störst nytta och glädje av SVT på nätet – de hundratusentals utlandssvenskarna – stängs ute.

Så är det redan med SVT Play, där man kan se vissa tidigare sända program. Här är bara SVT’s egenproducerade program tillgängliga för internetanvändare i utlandet. Utländska dokumentärer, serier och underhållningsprogram är blockerade för alla som befinner sig utanför landets…

View original post 396 more words

January 17, 2013

Christian Engström, Pirat

(This is a translation of an article in Swedish)

Before he resigned
in a corruption scandal over the Swedish traditional smoke-free tobacco product snus, ex-commissioner John Dalli drafted a revision of the tobacco products directive, which the European Commission has now presented.

The draft directive contains a continued ban on the sale of snus outside Sweden (Sweden has a permanent exception to this ban), and a ban on flavours like eucalyptus and mint in any tobacco products (including snus sold in Sweden). It also contains a ban on the electronic cigarettes that are beginning to come to the market.

None of these policies make any sense.

I use snus, and I think it’s inconvenient and idiotic that I can’t buy snus when I’m in Brussels or Strasbourg, when I can buy both cigarettes (that are far more harmful to my health) and most other kinds of smokeless tobacco, even…

View original post 1,404 more words

January 10, 2013

niklasby2012

SvD skriver (7 januari 2013 kl 12:37, uppdaterad: 7 januari 2013 kl 13:42)

På SvD Opinion Brännpunkt skriver piratpartiets partiledare Anna Troberg om ett förslag som den Tyska dagspressen lagt fram om att den sökmotor ex. Google som länkar till en artikel hos den Tyska dagspressen också ska betala för detta. Nu har dessutom Utgivarnas VD Jeanette Gustafsdotter uttalat sig positivt om detta i tidningen Journalisten.se. Att sen dessutom Angela Merkel förbundskansler i Tyskland stödjer detta vansinne är bara att beklaga.

Jag hade kanske kunnat förstå om utgivarna krävde betalt för att Google gör cachade versioner av artiklar offentliga på nätet. Men detta ? faktum är att utgivarna har exakt samma nytta av länkar som alla andra. (ett ex. är denna blogg, liten som den är, men trafiken vare sig gynnar eller missgynnar någon tidning. Det är ett nollsummespel) att i ett sådant läge ta betalt för trafik är…

View original post 100 more words