Archive for October, 2012

Bakåtsträvarna i Copyswede kan dra något gammalt över sig

October 30, 2012

Bakåtsträvarna i Copyswede kan dra något gammalt över sig.

Advertisements

October 30, 2012

October 28, 2012

No size fits all

Musikindustrilobbyn visade återigen hur lätt den snurrar politikerna runt sitt lillfinger. Riksdagen (alla partier utom Centern och Moderaterna) klubbade igenom en utökad avgift på inspelningsbara cd och dvd samt mp3-spelare. För en dvd innebär det att priset tredubblas! Avgiften skall gå för att ersätta upphovsrättshavarna för den musik och de filmer som lagligt kopieras. Det finns långt gångna planer på att alla lagringsmedier, inklusive hårddiskar, skall beläggas med denna avgift.

Men snälla Riksdagen, varför stanna där? Inför en skatt på toner och kopieringspapper nu genast. Vem vet hur det går om folk sprider och utbyter information med varandra. Bäst är förstås att alla tryckpressar, skrivmaskiner, karbonpapper, kopieringsapparater och datorer står under statlig kontroll så att ingen gör något omoraliskt med dem. Tycker ni jag överdriver? titta här.

När jag googlade efter fler uppgifter om den gamla kassettskatten (på kassetter och cd) såg jag att Hax redan skrivit ett utmärkt…

View original post 15 more words

October 28, 2012

No size fits all

Det blir sällan bra när staten beviljar beskattningsrätt åt en maffiaorganisation. När Riksdagen för sju år sedan klubbade igenom en utökad avgift på inspelningsbara cd, dvd och mp3-spelare stöddes förslaget av alla partier utom Centern och Moderaterna. Det har tyvärr inte blivit bättre sedan dess.

Nu har en skiljenämnd beslutat att Per Gessle och några gynnade kollegor med det statliga våldsmonopolet i ryggen skall få betalt för mina semesterbilder. En extra avgift införs vid årsskiftet på hårddiskar – med 80kr per hårddisk – och på usb-minnen med 1 kr/GB . Att det kunde varit värre, ursprungsförslaget var att även mobiltelefoner(!) och minneskort skulle avgiftsbeläggas, är till föga tröst.

Som Krister Renaud idag påpekade i en kommentar till en tidigare bloggpost jag skrev i ämnet:

Varför ska vi behöva betala en kopieringsavgift när upphovsrättsinnehavarna aktivt motarbetar vår lagliga rätt till privatkopiering genom att använda DRM på CD/DVD/BD/e-böcker?

I konsekvensens namn borde…

View original post 236 more words

October 24, 2012

Upphovsträtan

Ikväll var det debatt i EU-parlamentet om datalagringsdirektivet och EU-kommissionär Cecilia Malmström var där för att svara på frågor. Utöver EU-parlamentarikernas svidande kritik så fastnade jag för några av hennes uttalanden (ej ordagranna citat):

  • De data som saken gäller lagras ändå av kommersiella skäl. (Vilka kommersiella skäl finns det för detaljerad kartläggning av mobilanvändares rörelsemönster undrar jag).
  • Datalagring är här för att stanna. Medlemsstaterna kommer inte att acceptera ett avskaffande.
  • En revidering av direktivet kommer innebära att direktivets tillämpningsområde specifieras på ett uttömmande sätt och att ett kryphål i ePrivacy-direktivet täpps till. (Eftersom datalagringsdirektivet endast avser allvarlig brottslighet medan Sveriges implementation sträcker sig till bötesbrott, innebär det då att Sverige kommer att behöva backa?)
  • Snabblagring av uppgifter först  efter brottsmisstanke (sk. “quick freeze”) är något helt annorlunda en datalagring och behandlas inte som ett alternativ. (Inskränkningar av de mänskliga rättigheterna är endast tillåtna om de är nödvändiga i ett demokratiskt…

View original post 52 more words

October 23, 2012

Upphovsträtan

Det finns idag nationella undantag från upphovsrätten som gör det möjligt att skapa anpassad media för synskadade. Problemet är att t ex. talböcker som producerats i ett land inte kan föras till ett annat land och användas där, vilket gör att synskadades redan mycket bristfälliga tillgång till litteratur begränsas ytterligare och helt i onödan. Det förhandlas just nu inom WIPO om ett sätt att lösa detta, se t ex. Europaportalens artikel i ämnet där Gustav Gellerbrant, politisk sakkunnig hos justitieminister Beatrice Ask säger: “Sveriges linje är tydlig. Vi har varit öppna för ett bindande avtal och vi är förhoppningsfulla om att man kommer att reformera EU-linjen”.

Men har Sverige verkligen synskadades bästa för ögonen i förhandlingarna? Det är inte utan att man undrar efter att ha läst James Loves redogörelse:

“In the European Union, the European Commission and a handful of member states want to limit exceptions to…

View original post 241 more words

Piratpartist kräver EU på svar om snuset

October 23, 2012

Piratpartist kräver EU på svar om snuset.

EU-debatt om datalagringsdirektivet tisdag 21:00

October 23, 2012

EU-debatt om datalagringsdirektivet tisdag 21:00.

October 23, 2012

Christian Engström, Pirat

Senare ikväll tisdag, med start klockan 21, är det debatt i EU-parlamentet om datalagringsdirektivet. EU-kommissionär Cecilia Malmström, som är ansvarig för direktivet, finns i kammaren för att svara på frågor.

Jag själv har inte fått någon talartid, men jag ska se om jag lyckas få möjlighet att ställa en fråga ändå under catch-the-eye. Men det kan nog bli en intressant frågestund i alla fall, för det är många i parlamentet som är kritiska till datalagringsdirektivet.

EU-kommissionär Cecilia Malmström, som nyligen gav Sverige böter för att vi var sena med att införa datalagringen i svensk lag, har själv inte brytt sig om att göra den utvärdering av datalagringen som kommissionen var skyldig att göra enligt direktivet.

Att hon inte vill göra någon utvärdering är lätt att förstå av taktiska skäl. Gjorde hon en sådan skulle den visa att datalagringen är helt värdelös för att minska brottslighet.

Men att…

View original post 57 more words

October 21, 2012